Vỉa Hè

Tiếng Việt

Mặt thật chiến lược xuất cảng của Hà Nội

 • Posted on: 11 August 2018
 • By: tran thi

Hà Nội vẫn thường tự hào Việt Nam là nước xuất cảng gạo hàng đầu trên thế giới. Nhưng ít ai ngờ rằng chính chiến lược đẩy mạnh xuất cảng của Hà Nội là nguyên nhân khiến 15 triệu nông dân trồng lúa trong vùng đồng bằng sông Cửu Long và sông Hồng đều nghèo hay rất nghèo....

Mots clés: 

Sàigòn hay Hồ Chí Minh

 • Posted on: 23 September 2017
 • By: hang thuy

Ai thích gọi thành phố Hồ Chí Minh đọc bài này . Đúng là "gậy ông đập lưng ông".

Mỗi mùa xuân về trên quê hương Việt Nam , chúng ta lại nhớ đến địa danh Sàigòn. Sàigòn, tự nó đã đầy đủ ý nghĩa. Không cần phải thêm thủ đô hay thành phố gì cả.....

Mots clés: 

Có một binh chủng nhảy dù bị lãng quên

 • Posted on: 20 August 2017
 • By: haudue

Ngày 8 tháng tám, Đại Tướng hồi hưu Barry McCaffrey đã dành một sự ngạc nhiên cho người Việt tị nạn chúng ta, khi ông viết một bài viết ngắn trên báo New York Times [cho độc giả Hoa Kỳ], viết về những người lính Nhảy Dù Việt Nam, với tấm lòng cảm phục và sự tiếc nuối vô bờ......(The Forgotten South Vietnamese Airborne - New York Times)

Mots clés: 

Công trạng mẹ gì ?

 • Posted on: 27 July 2017
 • By: hang thuy

Cuộc chiến vừa qua chỉ có một kết quả là chia rẽ dân tộc và đưa lại cho người dân một đời sống tối tăm và không có tương lai. Dĩ nhiên có một số đảng viên và phe cánh của họ ăn trên ngồi chốc, tham nhũng và có cả tỷ đô la gửi ra ngoại quốc ......

Mots clés: 

Nhân dân Đồng Tâm nổi dậy

 • Posted on: 12 June 2017
 • By: hang thuy

Đồng Tâm là một xã thuộc thành phố Hà Nội. Do vụ nhà nước Cộng Sản tịch thu đất của dân làm cơ sở quốc phòng, rồi lại không làm gì cả. Sau cùng, các cán bộ tham nhũng định cướp đất của dân. Do đó, cuộc xung đột giữa dân và nhà nước mới bùng nổ. Trước tiên, nhà nước đã dùng thủ đoạn cố hữu là sử dụng côn đồ và công an phối hợp bắt bớ và đánh đập dân....

Mots clés: 

Cho đi rồi lấy lại

 • Posted on: 26 May 2016
 • By: hang thuy

Chính sách "cho đi rồi lấy lại" (Give and Take policy) của Mỹ đã được áp dụng rộng rãi trong các vấn đề đối nội và đối ngoại. Và hầu như khi nào Mỹ cũng áp dụng chính sách "Give and Take" (Cho Đi rồi Lấy Lại) chứ không dùng lối "take and give" (lấy đi rồi cho lại) vì "đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn" (cho trước được tiếng và có lợi hơn là lấy trước cho sau)...

Mots clés: 

Tuyệt vọng và bất lực

 • Posted on: 21 March 2016
 • By: thuy nga

Ðảng Cộng Sản, trong giai đoạn giành chính quyền, để thu phục nhân tâm, lúc nào cũng vẽ ra bao nhiêu hy vọng cho dân chúng, từ hy vọng về độc lập cho đất nước đến hy vọng về tự do và no ấm, hay xa và lớn hơn nữa, về một thiên đường xã hội chủ nghĩa, nơi mọi người đều bình đẳng với nhau. Giành được chính quyền rồi, trong những giai đoạn chiến tranh hay kinh tế khó khăn, người ta lại vẽ nên những hy vọng khác, về thống nhất và về thịnh vượng....

Mots clés: 

Tôi bỏ đảng

 • Posted on: 3 January 2016
 • By: hang thuy

Tôi sinh ra trên quê nghèo đất Bắc
Cộng sản nòi nối gót của cha anh
Bố của tôi, một cách mạng lão thành
Đi kháng chiến thuở tầm vông giáo mác.
Lúc còn nhỏ, tôi đã nghe về bác
Một ông già râu tóc bạc phơ phơ....

Mots clés: 

Trang