Nhân Chứng Lịch Sử VN 1960 - 1970

Tiếng Việt

320.000 lính trung cộng giả trang bộ đội tham chiến tại Việt Nam !!!

  • Posted on: 28 May 2016
  • By: hang thuy

Thế là đã rõ: Đảng CSVN không phải là lực lượng duy nhất có công lao chống Mỹ như lâu nay vẫn kể công. Ông HCM, Lê Duẩn, và Đảng CSVN đã mời 320.000 quân Trung Quốc đã qua VN trong thập niên 1960s. Đảng CSVN và Nhà Nước chỉ là bọn cõng rắn cắn gà nhà, là bọn mãi quốc cầu vinh ...

Tượng đồng Thương Tiếc

  • Posted on: 17 October 2015
  • By: haudue

Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa là nơi an nghĩ cuối cùng của hơn 18 ngàn chiến sĩ QLVNCH, đã hy sinh vì chính nghĩa quốc gia trong cuộc chiến Quốc-Cộng. Trước cổng vào nghĩa trang, có một bức tượng đồng người lính ngồi trên tảng đá, ôm súng, thương nhớ đến những người bạn đã nằm xuống. Đó là, bức tượng Thương Tiếc do điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu thực hiện. Bức tượng đồng có chiều cao 9 thước, sau ngày 30/4/75 đã bị bạo quyền Việt cộng gian ác giật sập, phá hủy....