Tham nhũng và đặc lợi

  • Posted on: 1 February 2013
  • By: haudue

Trong Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản khóa XI được tổ chức tại Hà Nội vào đầu tháng 5 vừa qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có hai bài phát biểu chính, một trong buổi khai mạc và một trong buổi bế mạc. Một trong vài nội dung chính của hai bài phát biểu là vấn đề tham nhũng.

Mots clés: 

Tướng Nguyễn Ngọc Loan trong biến cố Tết Mậu Thân

  • Posted on: 30 January 2013
  • By: maiquocminh1

Nhân kỷ niệm 45 năm biến cố Tết Mậu Thân 1968, người Việt quốc gia hẳn không bao giờ quên những cảnh tượng tang thương đẫm máu do Cộng Sản Bắc Việt gây nên. Riêng ngành Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa (CSQGVNCH), có một câu chuyện thật, thật 100%. Câu chuyện ấy vang lừng khắp thế giới.

Chống Cộng có bằng cấp, độc quyền và có bản quyền -

  • Posted on: 24 January 2013
  • By: maiquocminh2

Trong thành phần "chống Cộng", ai cũng cho rằng mình chống Cộng. Cái đó không lạ! Lạ chăng là thành phần này lại cho rằng mình "chống Cộng" hơn kẻ khác, ngay cả đối với những kẻ đã từng nằm gai nếm mật trong trận chiến một mất một còn với giặc Cộng, hơn mình … Rồi từ đó, buồn hơn, nhiều khi họ lại tưởng kẻ kia

Mots clés: 

Hồn Việt – Quốc Kỳ Quốc Ca Việt Nam

  • Posted on: 24 January 2013
  • By: maiquocminh2

Kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2012, cuốn phim Hồn Việt – Quốc Kỳ Quốc Ca Việt Nam sẽ chính thức phát hành bằng DVD, phổ biến trên YouTube, trên các Diễn Đàn Internet, và ra mắt tại một số địa điểm trong Cộng Đồng Hải Ngoại. Phim bằng Anh ngữ được phổ biến vào tháng 6 năm 2013.

Mots clés: 

Bài từ trong nước - Cái hoang tưởng của chúng ta

  • Posted on: 21 January 2013
  • By: maiquocminh1

Ôn cố: Cái hoang tưởng của chúng ta
Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, chúng ta thường mang cái quá khứ oanh liệt ra để tự ru ngủ, mong cái men chiến thắng của cha ông thành liều thuốc an thần trấn áp đi cái bất định, cái nan giải hiện tại. Chúng ta từ khước một đặc điểm sinh tồn cốt yếu: học từ thất bại quá khứ để xác định bước đi hiện tại sao cho dẫn đến thành công tương lai.

Mots clés: 

Trang